Elastyczność

Encyklopedia PWN

ekon. w funkcjach opisujących zależności ekonomiczne, wrażliwość zmiennej zależnej na zmiany zmiennych niezależnych, np. wrażliwość popytu na pieniądz, na zmiany stopy procentowej.
ekon. wrażliwość popytu na zmiany jego determinant (czynników określających rozmiary popytu);
ekon. wrażliwość podaży na zmianę ceny, stosunek względnej (procentowej) zmiany podaży do względnej zmiany ceny;
ekon. ilości dóbr i usług, które ogół konsumentów chce i może kupić;
szczególna, liniowo jednorodna funkcja produkcji polegająca na tym, że stałe parametry funkcji produkcji, które trzeba oszacowywać, są same elastycznościami α+β, oznaczającymi również relatywne udziały uczestniczących w produkcji czynników;
ekon. rzeczy lub usługi zaspokajające potrzeby człowieka, powstałe jako rezultat procesu produkcji.
kauczuk
[fr. < indiań. cahuchu ‘łzy drzewa’],
naturalne lub syntetyczne tworzywo odznaczające się dużą elastycznością (elastomery).
strecz, ang. stretch,
włók. nazwa tkanin, a zwłaszcza dzianin, o bardzo dużej rozciągliwości i elastyczności, uzyskanych gł. dzięki zastosowaniu w nitkach ciągłych włókien syntetycznych poliuretanowych lub poliamidowych;
teksturowanie przędzy, teksturowanie,
włók. poddawanie jedwabiu z włókien chem. (najczęściej poliamidowych lub poliestrowych) obróbce, w wyniku której nadaje się nitkom pożądane właściwości: elastyczność, puszystość, trwałość;
tworzywa sztuczne, tworzywa wielkocząsteczkowe,
materiały, których głównym składnikiem są polimery, najczęściej organiczne;
ekon. przychód przedsiębiorstwa uzyskany ze sprzedaży dóbr i usług.
administracja
[łac.],
zawiadywanie, zarządzanie, także zespół zarządzający (kierujący) czymś.
akwarela
[wł. acquarella < acqua ‘woda’],
farba o spoiwie rozpuszczalnym w wodzie, przeważnie z gumy arabskiej, często z dodatkiem miodu, cukru lub gliceryny, które nadają farbie elastyczność;
jeden z 3 głównych nurtów ekonomii neoklasycznej (oprócz szkoły lozańskiej i szkoły austriackiej);
końcowy etap obróbki, przez nasycanie odpowiednimi środkami, zw. apreturami, wyrobów włókienniczych, drewna, papieru, skór w celu poprawienia ich właściwości użytkowych, np. nadania im połysku, elastyczności lub sztywności bądź odporności na zgniecenia, działanie ciepła, wody, drobnoustrojów, owadów;
Arrow
[ạ̈rəu]
Kenneth Joseph Wymowa, ur. 23 VIII 1921, Nowy Jork, zm. 21 II 2017, Palo Alto (Kalifornia),
ekonomista amerykański; przedstawiciel matematycznej szkoły neoklasycznej i nowej ekonomii dobrobytu.
blank
[łac.],
wyprawiona skóra galanteryjna bydlęca lub świńska, garbowana roślinnie lub chromowo-roślinnie;
Boccioni
[boczcziọni]
Umberto Wymowa, ur. 19 X 1882, Reggio di Calabria, zm. 16 VIII 1916, Werona,
włoski malarz, rzeźbiarz i teoretyk sztuki.
celuloza
[łac. cellula ‘komórka’],
błonnik, (C6H10O5)n,
strukturalny polisacharyd zbudowany z reszt d-glukozy (n do 10 000) powiązanych wiązaniem β-1,4 (glikozydowe wiązanie) w pofałdowane, nierozgałęzione łańcuchy;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

elastyczny
1. «dający się odkształcać, szybko powracający po odkształceniu do pierwotnej postaci»
2. «łatwo przystosowujący się do nowych warunków»
3. «o czyichś ruchach: odznaczający się lekkością, miękkością»

• elastycznie • elastyczność
elastyczność silnika «zdolność silnika do samoczynnego dostosowania momentu obrotowego do obciążenia zewnętrznego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia