Egiptem

Encyklopedia PWN

grupa ludów semickich uznających język arabski za rodzimy, niestanowiących jednolitej grupy etnicznej.
W Londynie w XIX w. i XX w. odbyło się wiele konferencji imperialnych i międzynar.;
konflikty zbrojne między państwem Izrael a państwami arabskimi, z których największe wybuchły 1948–49, 1956–57, 1967, 1973 i (ograniczony do terenu Libanu) 1982.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia