Efektywność alokacyjna

Encyklopedia PWN

relacja efektu do nakładu czynnika produkcji lub zespołu czynników produkcji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia