Edessy

Encyklopedia PWN

1098–1144 państwo krzyżowców na Bliskim Wschodzie,
Baldwin I, ur. 1058, zm. 2 IV 1118, Al-Arisz (Synaj),
hrabia Edessy 1098–1100, król jerozolimski od 1100, brat Gotfryda z Bouillon;
Bardesanes, Bardaisan, ur. 11 VII 154, zm. 222 lub 223,
syryjski gnostyk;
Baldwin II, Baudouin de Bourg, data ur. nieznana, zm. 21 VIII 1131, Jerozolima,
hrabia Edessy 1100–18, król jerozolimski od 1118;
najważniejsze z państw łac. utworzonych przez krzyżowców na obszarze Palestyny i Syrii, istniejące1099–1291;
krucjaty
[łac. crux ‘krzyż’],
wyprawy krzyżowe,
zbrojne wyprawy podejmowane w XI–XIII w. dla odzyskania Grobu Chrystusa w Jerozolimie z rąk muzułmanów lub dla jego obrony, organizowane (przynajmniej formalnie) przez papiestwo jako przedsięwzięcia całego zachodniego chrześcijaństwa.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia