Dzikie Pola

Encyklopedia PWN

dyscyplina sport. obejmująca strzelanie do celu (tarczy strzeleckiej) z broni krótkiej i długiej,
świnia domowa, trzoda chlewna, Sus scrofa domestica,
gatunek zwierząt gospodarskich, dawniej zw. nierogacizną,
polski herb szlachecki;
Taoi, Ta Oi,
grupa etniczna mieszkająca w środkowym Wietnamie (ok. 26 tys.) i Laosie;
Wójcik Zbigniew, ur. 29 X 1922, Warszawa, zm. 22 III 2014,
historyk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia