Dzikie Pola

Encyklopedia PWN

dawna nazwa obszaru nad dolnym Dnieprem, → Zaporoże.
Fuks Ladislav Wymowa, ur. 24 IX 1923, Praga, zm. 19 VIII 1994, tamże,
pisarz czeski;
niepożądane rośliny występujące wśród roślin uprawnych na polach, łąkach, pastwiskach oraz w lasach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia