Dzieje Najnowsze

Encyklopedia PWN

kwartalnik hist., wyd. od 1969 w Warszawie przez Inst. Historii PAN;
rocznik hist. wyd. przez Inst. Historii PAN;
księga Nowego Testamentu opisująca początki Kościoła (30 r.–ok. 62 r. n.e.) i interpretująca je teologicznie.
w chrześcijaństwie nazwa drugiej części Pisma Świętego (Biblia);
współczesny kierunek w makroekonomii, który rozwinął się w latach 70. XX w.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia