Drugiego rozbioru

Encyklopedia PWN

Fryderyk Wilhelm, zw. Wielkim Elektorem, z dyn. Hohenzollernów, ur. 16 II 1620, Kölln (obecnie w granicach Berlina), zm. 9 V 1688, Poczdam,
elektor brandenb. i książę Prus od 1640;
inflacja
[łac.],
ekon. wzrost przeciętnego poziomu cen.
kategoria ludności chłopskiej w Rosji, osiadłej gł. na pograniczu kraju, która podczas reform Piotra I Wielkiego (1719) nie zdołała wejść w skład szlachty (dworian);
Krasiński Adam Stanisław, ur. 4 IV 1714, Krasne k. Ciechanowa, zm. XI 1800,
brat Michała Hieronima, biskup kamieniecki, jeden z inicjatorów i przywódców konfederacji barskiej;
naród tworzący podstawową ludność Litwy,
Lord Robert Howard, ur. 1885, zm. 1954,
historyk amerykański;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia