Donawitz

Encyklopedia PWN

proces otrzymywania stali z ciekłej surówki (zwykle z dodatkiem złomu stalowego i topników);
proces konwertorowy, ob. najczęściej stosowany, w którym wykorzystuje się konwertory o wyłożeniu zasadowym, a do świeżenia surówki używa się tlenu;
Wotruba Fritz Wymowa, ur. 23 IV 1907, Wiedeń, zm. 28 VIII 1975, tamże,
rzeźbiarz austriacki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia