Domy wielorodzinne

Encyklopedia PWN

budynek przystosowany konstrukcyjnie i funkcjonalnie do celów mieszkalnych;
Gropius Walter Wymowa, ur. 18 V 1883, Berlin, zm. 5 VII 1969, Boston,
architekt niemiecki, jeden z twórców i najwybitniejszych przedstawicieli funkcjonalizmu.
wieloplemienna wspólnota językowa i kulturowa Indian Ameryki Północnej zamieszkujących północno-wschodnią część wyspy Vancouver i wybrzeże Kolumbii Bryt. w Kanadzie;
archeol. kultura neolitu ceramicznego, rozwijająca się od poł. VI do pocz. V tysiąclecia p.n.e. w południowej Mezopotamii;
Indianie Ameryki Północnej, których języki tworzą irokeską grupę językową, m.in.: Czerokezi, Huroni, Kajuga, Mohawkowie, Oneida, Onondaga, Seneka, Tuskarora;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia