Domowi

Encyklopedia PWN

Zurych, niem. Zürich,
m. w północno-wschodniej Szwajcarii, nad północnym krańcem Jez. Zuryskiego i wypływającą z niego rz. Limmat, na wys. ok. 365 m;
w. w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim (gmina Nur), na południowym skraju Wysoczyzny Wysokomazowieckiej, nad Pukawką, w pobliżu jej ujścia do Bugu;
Zwiastowania, Najwyższy Order, zw. także Orderem Annuncjaty, wł. Ordine Supremo della Santissima Annunziata,
odznaczenie domu sabaudzkiego;
związek rel. osób wyznających judaizm i mieszkających w Polsce;
organizacja młodzieży wiejskiej, zał. 1957 w Warszawie;
organizacja polityczna, powołana III 1943 przez komunistów polskich dla Polaków w ZSRR;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia