Domowi

Encyklopedia PWN

kura domowa, Gallus domesticus,
ptak użytkowy, pochodzący od kura bankiwa (wg Ch.R. Darwina) lub wymarłych azjat. kur z rodzaju Gallus.
spokój zamieszkiwania jako przedmiot ochrony prawa karnego;
Mistrz Księgi Domowej, niem. Hausbuchmeister, Meister des Hausbuchs, utożsamiany z tzw. Mistrzem Gabinetu Amsterdamskiego, ur. ok. 1445, zm. ok. 1505,
anonimowy, niem. miedziorytnik, rysownik i malarz;
„Opiekun Domowy. Pismo tygodniowe obrazkowe poświęcone rodzinom polskim”,
tygodnik społ.-polit. i nauk., wyd. 1865–76 w Warszawie;
urządzenie do indywidualnego ogrzewania pomieszczeń w wyniku spalania paliwa (węgla, koksu, drewna, oleju, nafty, gazu miejskiego);
popularny miesięcznik, wydawany od 1990 w Warszawie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia