Dolna Austria

Encyklopedia PWN

pojęcie geogr.-hist., którym dla odróżnienia od Śląska Dolnego, określa się wschodnią część Śląska, obejmującą XV–XVIII w. tereny księstw: cieszyńskiego, karniowskiego, opawskiego, opolskiego, raciborskiego oraz państwa pszczyńskiego;
talk
[łac.],
łojek,
minerał, krzemian magnezu, o wzorze Mg3[(OH)2| Si4O10];
tetraedryty
[gr.],
grupa minerałów, złożone tiosole miedzi tworzące szereg izomorficzny, którego skrajnymi członami są: tenantyt Cu3AsS3,25 i tetraedryt Cu3SbS3,25;
archeol. kultura wczesnej fazy epoki brązu (gł. XIX–XVIII w. p.n.e.); rozwijała się w środkowych i południowych Morawach oraz części Dolnej Austrii (Böheimkirchen);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia