Doliny Olczyskiej

Encyklopedia PWN

grzbiet w Tatrach Zachodnich, ciągnie się od Wielkiej Królowej Kopy ku północnemu zachodowi i oddziela Dolinę Jaworzynki od Doliny Olczyskiej;
źródło krasowe, największe w Tatrach Zachodnich, na wschodnim skraju Hali Olczyskiej, w Dolinie Olczyskiej, na wys. 1065 m;
szczyt reglowy w Tatrach, po wschodniej stronie Doliny Olczyskiej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia