Dochód oczekiwany

Encyklopedia PWN

ekon. wszelkie wpływy osiągane w oznaczonym czasie przez jednostkę gospodarującą po potrąceniu kosztów ich uzyskania.
ekon. przyjmowane przez keynesistów założenie, że podmioty gospodarcze dokonują ekstrapolacji trendów,
ekon. jedna z danin publicznych charakteryzująca się zespołem cech, które wyróżniają się spośród pozostałych danin.
inflacja
[łac.],
ekon. wzrost przeciętnego poziomu cen.
ekon. ilości dóbr i usług, które ogół konsumentów chce i może kupić;
ekon. zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia i energii witalnej zawarty w każdym człowieku i w społeczeństwie jako całości, określający zdolności do pracy, do adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości kreacji nowych rozwiązań.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia