Dniestru

Encyklopedia PWN

Dniestr, ukr. Dnister, mołd. Nistrul, staroż. Tyras, Danaster,
rzeka we wschodniej części Europy, na Ukrainie i w Mołdawii;
Białogród nad Dniestrem, Biłhorod-Dnistrowśkyj, Bilhorod-Dnistrovs'kyi, do 1918 i 1940–44 Akerman,
m. na Ukrainie, w obwodzie odeskim, port nad Limanem Dniestru, 18 km od M. Czarnego.
Złota Lipa, Zołota Łypa, Zolota Lypa,
rz. na Ukrainie, lewy dopływ Dniestru;
Chocim, Chotyn, Khotyn,
m. na Ukrainie, w obwodzie czerniowieckim, na prawym brzegu Dniestru.
Germanie, Germanowie,
grupa ludów indoeuropejskich;
Nax Jan Ferdynand, ur. 11 IV 1736, Gdańsk, zm. 19 I 1810, Warszawa,
architekt, budowniczy wodny, ekonomista;
grupa ludów indoeur. zamieszkujących znaczne obszary środkowej i wschodniej Europy.
wojna między Polską a sowiecką Rosją;
Attyla
[gockie, ‘ojczulek’],
data ur. nieznana, zm. 453,
wódz Hunów od 434, najpotężniejszy z władców barbarzyńskich atakujących cesarstwo rzymskie.
wyż. w Mołdawii, w międzyrzeczu Dniestru i Prutu;
Beskidy,
czes., słowac., ukr.
Beskydy,
góry fałdowe w północnej, zewnętrznej części Karpat, na terenie Czech, Polski, Słowacji i Ukrainy. Ciągną się szerokim łukiem o długości ok. 600 km i szerokości ok. 50 km, od Bramy Morawskiej i górnej Beczwy na zachodzie po obszar źródliskowy Białego i Czarnego Czeremoszu oraz Suczawy na wschodzie.
Bielce, Bălţi,
m. wydzielone w północnej Mołdawii, nad rz. Reut (dopływ Dniestru).
zachodnia część Beskidów Lesistych (Beskidy Wschodnie), w Polsce oraz na Słowacji i Ukrainie (południowy skraj), między doliną Osławy na zachodzie a Przełęczą Użocką i obszarem źródliskowym Sanu na wschodzie i na południe od dolin potoków Głuchego i Czarnego (uchodzi do Jez. Solińskiego);
Borysław, Boryslav,
m. na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, na przedgórzu Karpat, nad Bystrzycą Tyśmienicką (dorzecze Dniestru).
Bóbrka, Bibrka,
m. na Ukrainie (obw. lwow.), nad Bóbrką (dopływ Dniestru);
w. na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, na l. brzegu Dniestru, naprzeciw Chocimia.
m. na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, nad Bowdurcią (dorzecze Dniestru).

Materiały dodatkowe

List z obozu z 16 VI 1621

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia