Dnieprem

Encyklopedia PWN

zbrojne wystąpienia Kozaków na Ukrainie, wywołane ograniczaniem ich swobód, zmniejszaniem rejestru kozackiego (kozacy rejestrowi) i zakazem samowolnych wypraw nad Morze Czarne, zakłócających stosunki polsko-tureckie;
jeden z ważniejszych związków plemiennych Słowian wschodnich;
Küczük Kajnardży, tur. Küçük Kaynarcı, ob. Kajnardża,
w. w Bułgarii (Dobrudża), na południowy wschód od Silistry.
m. w Rosji, na Wyż. Środkoworosyjskiej, nad rz. Tuskor, przy jej ujściu do rz. Sejm (dorzecze Dniepru); stolica obwodu.
Lenino, Lenina, do 1918 Romanowo,
w. na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, nad Mereją (dorzecze Dniepru), 17 km od m. Gorki.
archeol. kultura neolitu występująca w Rosji na obszarze między górną Wołgą i górnym Donem oraz dolną Oką i górnym Dnieprem, datowana na IV–poł. II tysiąclecia p.n.e.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia