Dnieprem

Encyklopedia PWN

archeol. kultura z przeł. epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (XII–X w. p.n.e.), rozwijająca się na terenach stepowych pomiędzy dolnym Dunajem a dolnym Dnieprem;
archeol. kultura rozwijająca się VIII–X w. w leśnej i leśno-stepowej strefie między środkowym Dnieprem a dorzeczami górnej Oki i górnego Donu;
Cucuteni–Trypolje krąg kulturowy
[k. k. kukutẹń t.],
archeol. krąg kultur eneolitycznych, z malowaną ceramiką, rozwijających się ok. 3500–1700 p.n.e. pomiędzy Karpatami, Dnieprem i M. Czarnym;
archeol. kultura rozwijająca się VI–VII w. na terenie północnej Rusi, gł. w rejonie jez. Pejpus, VIII–IX w. — również nad górną Dźwiną i Dnieprem;
stopień wodny na dolnym Dnieprze, na Ukrainie, w obwodzie zaporoskim, część Kaskady Dnieprzańskiej;
dawna nazwa obszaru nad dolnym Dnieprem, → Zaporoże.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia