Dnieprem

Encyklopedia PWN

Wschodnioeuropejska, Nizina, ros. Wostọczno-Jewropiẹjskaja rawnịna, Rụsskaja rawnịna,
obszar nizinny we wschodniej Europie, w Rosji, na Białorusi i Ukrainie, Estonii, Łotwie, Litwie i Mołdawii, częściowo w Polsce (zachodni skraj pobrzeży i pojezierzy Wschodniobałtyckich, Wysoczyzn Podlasko-Białoruskich, Polesia, Wyż. Wołyńsko-Podolskiej);
Antowie, łac. Antae, Antes, gr. Ántes, Ántai,
nazwa nadana plemionom słow. osiadłym w IV–VI w. między Dniestrem i Dnieprem, używana przez pisarzy łac. i greckich;
Berezyna, białorus. Biarezina, ros. Bieriezina, Berezina,
rzeka na Białorusi, prawy dopływ Dniepru;
Bergelson Dawid Wymowa, ur. 12 VIII 1884, zm. 12 VIII 1952,
pisarz żydowski, tworzący w języku jidysz;
archeol. kultura późnej epoki brązu (XIII–X w. p.n.e.) charakterystyczna dla terenów leśnostepowych pomiędzy środkowym Dniestrem a środkowym Dnieprem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia