Dnia

Encyklopedia PWN

Zinnemann
[zı̣nəmən]
Fred, ur. 29 IV 1907, Wiedeń, zm. 14 III 1997, Londyn,
amer. reżyser filmowy, pochodzenia austriackiego;
konspiracyjna organizacja polit., utworzona VII 1944 w wyniku połączenia SD, Polski Niepodległej, Zjednoczenia Robotników Pol., Związku Wolnej Polski i grupy „Olgierda” (Pol. Stronnictwo Demokr. H. Józewskiego);
Złoty Lajkonik, 1997–2001 Złoty Krakowski Lajkonik,
gł. nagroda w edycji krajowej Międzynar. i Ogólnopol. Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Krótkometrażowych w Krakowie (od 2001 Krak. Festiwal Film.), przyznawana od 1964;
Złoty Smok, 1964–65 Złoty Smok Wawelski,
gł. nagroda w międzynar. edycji Międzynar. i Ogólnopol. Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Krótkometrażowych (od 2001 Krak. Festiwal Film.), przyznawana od 1964;
koncepcja eschatologiczna, zgodnie z którą w dniu Sądu Ostatecznego zmarli zostaną wskrzeszeni przez Boga;
jedna z gł. prawd wiary chrześc.
w prawie polskim od 1989 rodzaj zwolnień pracowników z pracy z przyczyn ekonomicznych lub (ogólniej) z przyczyn niedotyczących pracowników;
Żebrowski Edward, właśc. E. Bernstein, ur. 26 VII 1935, Warszawa, zm. 13 II 2014, tamże,
reżyser, scenarzysta i aktor filmowy;
forma rekreacji i dyscyplina sport. polegająca na przejażdżkach, wyścigach (regatach) lub rajdach żaglowozów;
żleb, rynna korazyjna,
stromościenna, podłużna dolinka o nierównym dnie, rozcinająca zbocze lub ścianę skalną zgodnie ze spadkiem;
wydzielina gruczołów błony śluzowej żołądka;
Żukrowski Wojciech, ur. 14 IV 1916, Kraków, zm. 26 VIII 2000, Warszawa,
pisarz;
środkowa część Pobrzeża Gdańskiego, obejmująca deltę Wisły,
żyrafa, Giraffa camelopardalis,
zool. gatunek ssaka z rzędu parzystokopytnych, z rodziny żyrafowatych (Girrafidae; 2 gat., okapi); występuje w Afryce na południe od Sahary, na wielu obszarach rzadka;
med. metoda odżywiania chorego w przypadku, gdy żywienie drogą przewodu pokarmowego jest niemożliwe,

Słownik języka polskiego PWN

do dnia «o świcie, przed nastaniem dnia»
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego «chrześcijańska wspólnota religijna, której członkowie uznają sobotę za dzień święty i wierzą w bliskie powtórne przyjście Chrystusa»
porządek dzienny, porządek dnia «lista spraw, które mają stanowić przedmiot obrad na posiedzeniu, zebraniu oraz ich kolejność»
zrównanie wiosenne, jesienne dnia z nocą «moment, w którym dzień równa się nocy, przypadający 21 marca i 23 września»
dzień
1. «okres od wschodu do zachodu słońca, kiedy jest jasno na dworze»
2. «okres 24 godzin, w którym Ziemia wykonuje obrót dookoła osi»
3. «określony termin, data»
4. «pewien okres życia»

• dzionek
biały dzień
1. «ranek»
2. «pełnia dnia»
dzień dobry «forma powitania»
dzień dziekański, rektorski «dzień wolny od zajęć, przyznawany studentom przez dziekana lub rektora»
dzień ostateczny «według niektórych religii: koniec świata»
dzień otwarty «dzień, w którym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z pracą jakiejś instytucji i uzyskać potrzebne informacje»
dzień polarny «kilkumiesięczny okres letni w okolicach bieguna, kiedy Słońce znajduje się nad horyzontem»
dzień powszedni
1. «każdy dzień z wyjątkiem niedziel i świąt»
2. «dzień z czyjegoś życia, nieróżniący się od innych dni»
dzień roboczy
1. «dzień powszedni»
2. «ustawowa liczba godzin pracy»
dzień świąteczny «niedziela lub dzień, w którym przypada jakieś święto»
dzień święty «niedziela»
sądny dzień
1. «według chrześcijańskich wierzeń religijnych: dzień, w którym ma nastąpić Sąd Ostateczny»
2. zob. Jom Kippur.
3. «wielkie zamieszanie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia