Diraca

Encyklopedia PWN

relatywistyczne równanie falowe opisujące cząstki elementarne o spinie 1/2 (np. elektron, mion) zgodnie z prawami mechaniki kwantowej i teorii względności.
mat. „funkcja” oznaczona symbolem δ(x), określana zwykle przez fizyków następująco: δ(x) = 0 dla każdego x ≠ 0 oraz δ(0) = ∞, przy czym ;
wzór opisujący właściwości układu nierozróżnialnych, nie oddziałujących ze sobą fermionów;
statystyka fiz. opisująca zachowanie się układu identycznych cząstek charakteryzujących się połówkową wartością spinu (statystyki fizyczne).
Dirac
[dırạ̈k]
Paul Adrien Maurice Wymowa, ur. 8 VIII 1902, Bristol, zm. 20 XI 1984, Tallahassee,
brytyjski fizyk teoretyk; współtwórca mechaniki kwantowej i elektrodynamiki kwantowej.
pojęcie dotyczące cząstek o spinie połówkowym (np. neutrin) w czasoprzestrzeniach o wymiarze parzystym (w tym 4);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia