Didymosa

Encyklopedia PWN

Didymos, gr. Dídymos, łac. Didymus, ur. 65 r. p.n.e., zm. 10 r. n.e.,
gr. gramatyk i filolog;
Arejos Didymos z Aleksandrii, gr. Áreios Dídymos, łac. Arius Didymus, żył w I w. p.n.e.,
gr. retor, gramatyk i filozof;
dźwiękowy system, system interwałowy,
system podziału oktawy na najmniejsze interwały, wynikający ze stosowania w praktyce określonych skal muzycznych (skala).
didymejski system, system tercjowy,
muz. system podziału oktawy na mniejsze interwały, ustalony w Grecji I w. p.n.e. przez Didymosa z Aleksandrii;
komat
[gr.],
w akustyce muzycznej trudny do uchwycenia słuchem, bardzo mały interwał między dźwiękami tego samego stopnia skali, wynikający z niedoskonałości systemów dźwiękowych, np. pitagorejskiego lub Didymosa.
akustyka
[gr. akoustikós ‘dotyczący słuchu’],
dział fizyki i techniki tradycyjnie obejmujący naukę o dźwięku rozumianym jako zjawisko słyszalne, związane z rozchodzeniem się fal sprężystych w ośrodku gazowym, a w miarę rozwoju także w ośrodkach ciekłym i stałym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia