Dania

Encyklopedia PWN

mat. dla danej funkcji zespolonej — zbiór punktów, których otoczenia pod wpływem iteracji tej funkcji zachowują się bardzo nieregularnie (iteracje te poszczególne punkty z otoczenia przeprowadzają w różne rejony przestrzeni zespolonej);
zbiór Mandelbrota, żuk Mandelbrota,
mat. zbiór parametrów zespolonych c, dla których iteracje przekształcenia f(z) = z2 + c w punkcie z = 0 tworzą ciąg nie uciekający do nieskończoności (tak się dzieje np. dla c rzeczywistych z przedziału [–2; 0,25]);
zbiór plonów, sprzęt plonów,
czynność kończąca cykl prac w produkcji roślinnej, niekiedy poprzedzona zabiegami przygotowawczymi (desykacja, defoliacja);
mat. rodzina wszystkich podzbiorów danego zbioru;
najprostsze zdanie o faktach, czyli rejestracja danych bezpośredniego doświadczenia;
zdań rachunek, logika zdań,
log. jeden z podstawowych działów logiki formalnej, formułujący i kodyfikujący prawa logiki

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia