Dana

Encyklopedia

świętopietrze, denar świętego Piotra,
w średniowieczu opłata na rzecz papiestwa uiszczana przez kraje uznające jego zwierzchnictwo lenne (np. Anglia, Dania, Norwegia, Szwecja);
miasto w województwie zachodniopomorskim, pow. grodzki, położone na licznych wyspach, w tym Wolinie i Uznam, oddzielonych Świną, nad Zat. Pomorską (Morze Bałtyckie) oraz Zalewem Szczecińskim i jez. Wicko Wielkie, przy granicy z Niemcami i południowo-zachodniej granicy Wolińskiego Parku Narodowego;
m. w Chinach, → Dali.
chiński kierunek filozoficzny i religijny.
Tatlin Władimir J., ur. 28 XII 1885, Moskwa, zm. 31 V 1953, tamże,
rosyjski malarz i rzeźbiarz;
Te Deum (laudamus)
[łac., ‘Ciebie, Boga (wychwalamy)’],
wczesnochrześcijański, łaciński hymn dziękczynny, przypisywany błędnie św. Ambrożemu i stąd zwany też ambrozjańskim;
Teatr im. Jewgienija Wachtangowa, Gosudarstwiennyj akadiemiczeskij tieatr im. J. Wachtangowa,
teatr ros.,
teatr studencki, działający od 1964 przy UAM w Poznaniu, od 1979 teatr zawodowy;
technika
[gr.],
dziedzina ludzkiej działalności, której celem jest oparte na wiedzy (na podstawach naukowych) produkowanie rzeczy i wywoływanie zjawisk niewystępujących w przyrodzie oraz przekształcanie wytworów przyrody;
Tejrezjasz, Tyrezjasz, gr. Teiresías,
mit. gr. niewidomy wieszczek związany z cyklem eposów tebańskich;
tekodonty, Thecodontia,
tradycyjnie wyróżniany rząd wymarłych gadów nacz. (archozaury), wyjściowy dla dinozaurów, pterozaurów i krokodyli, dlatego obecnie uznawany za jednostkę sztuczną, odpowiadającą w nowszych ujęciach systematycznych „pierwotnym archozauromorfom”.
Tenochtitlán
[tenocztitlạn] Wymowa,
México Tenochtitlán,
indiańskie miasto-państwo w środkowym Meksyku;
Terceira
[tərsẹjra],
Ilha Terceira,
portugalska wyspa wulkaniczna na Oceanie Atlantyckim, w archipelagu Azory;
dział fizyki obejmujący badanie zjawisk cieplnych, zachodzących w układach makroskopowych.
Tesla Nikola, ur. 9 VII 1856, Smiljan (prow. Lika, Chorwacja), zm. 7 I 1943, Nowy Jork,
amerykański elektrotechnik i wynalazca, pochodzenia chorwackiego.
Thomas W. Lawson
[tọməs dạblju: lo:sn],
największy na świecie szkuner;
Timur, Tamerlan, Timur Lenk, Timur Chromy, ur. 1336, Chodża Iłgar k. Shahrisabz, zm. 18 II 1405, Otar k. Szymkentu,
władca środkowoazjatycki, jeden z największych wodzów w historii.
Tiradentes
[˜əsz; portug., ‘wyrwiząb’],
właśc. Joaquim Jose da Silva Xavier, ur. ok. 1746, Fazenda do Pombal, zm. 21 IV 1792, Rio de Janeiro,
przywódca spisku niepodległościowego w Brazylii 1789;
Titanic
[taıtạ̈nık] Wymowa,
bryt. liniowiec pasażerski;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego

dany «określony, taki, o którym mowa»
danie «potrawa podawana na stół»
dan «każdy z dziesięciu stopni mistrzowskich w dalekowschodnich sztukach walki»
dane
1. «fakty, liczby, na których można się oprzeć w wywodach»
2. «informacje przetwarzane przez komputer»
daćdawać
1. «przekazać komuś rzecz, którą się posiada lub rozporządza»
2. «podać komuś coś»
3. «użyczyć czegoś, udostępnić coś»
4. «udzielić czegoś»
5. «powierzyć komuś jakąś pracę, jakieś stanowisko»
6. «oddać coś do opracowania, naprawy itp.»
7. «zapłacić za coś»
8. «dostarczyć coś, przysporzyć czegoś»
9. «zorganizować coś»
10. «poświęcić, ofiarować»
11. «wystawić na scenie, wystąpić z czymś publicznie»
12. «dodać lub włożyć coś do czegoś»
13. «pozwolić na coś»
14. «wykonać coś»
15. pot. «skierować, umieścić kogoś gdzieś»
16. pot. «uderzyć kogoś»
17. pot. «o mrozie, deszczu: wystąpić z niezwykłą intensywnością»
18. wulg. «o kobiecie: odbyć stosunek płciowy»
dam «symbol jednostki miary dekametr»
dań
1. daw. «dar, podarunek»
2. daw. «danina, haracz»
danie barowe «prosta, tania potrawa sprzedawana w barach»
danie firmowe «potrawa będąca specjalnością restauracji»
drugie danie «potrawy podawane w czasie obiadu po zupie»
pierwsze danie «zupa podawana w czasie obiadu jako pierwsza potrawa»
baza danych «zbiór informacji na jakiś temat przechowywanych i przetwarzanych przez komputer»
bezwzględna wartość danej liczby «dla liczby dodatniej: ta sama liczba, dla liczby ujemnej: liczba do niej przeciwna»
nośnik danych, informacji «fizyczny ośrodek przeznaczony do przechowywania danych, np. w komputerze – dyski magnetyczne i optyczne»
rejestrator danych «urządzenie do ciągłej rejestracji parametrów nawigacyjnych, stanu urządzeń i instalacji pokładowych, a także rozmów załogi statku powietrznego»
trzecia potęga danej liczby «sześcian liczby»
autodafe [wym. autodafe], auto da fé [wym. autodafe]
1. «wprowadzone przez inkwizycję publiczne wyznanie lub zaparcie się wiary przez oskarżonego o herezję; też: publiczne wykonanie wyroku śmierci na heretyku»
2. «palenie ksiąg uznanych za heretyckie»
3. «publiczne napiętnowanie kogoś; też: publiczne pokajanie się lub wyznanie czegoś»
4. «samospalenie»
dać siędawać się
1. «pozwolić komuś pokonać się, oszukać itp., np. Z łatwością dał się wyprzedzić.»
2. «stać się możliwym do zrobienia, np. Zegarek da się jeszcze naprawić.»
okulary do dali «okulary przeznaczone do korygowania wad wzroku u krótkowidzów»
w dali, w oddali «daleko»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia