Dalekim Wschodzie

Encyklopedia PWN

systemy i techniki walki uprawiane w krajach Dalekiego Wschodu;
muzeum hist. i rezydencjalne znajdujące się w dawnej siedzibie królów pol. na Wawelu w Krakowie.
pojęcie i geneza zbrodnii wojennych została po raz pierwszy wprowadzona do prawa i praktyki międzynarodowej podczas i na zakończenie I wojny światowej, znajdując normatywny wyraz w artykule 228 traktatu wersalskiego z 1919, który przewidywał karalność czynów naruszających prawa i zwyczaje wojenne.
złoto, Au, aurum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79;
żaglowiec, statek żaglowy,
statek wodny z napędem żaglowym;
archeol. jedna z 3 epok, na które 1836 Ch.J. Thomsen podzielił pradzieje, następująca po epoce brązu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia