Czynniki ekonomiczne

Encyklopedia PWN

potoczne określenie zjawiska gwałtownego wzrostu liczby ludności.
Fromm Erich Wymowa, ur. 23 III 1900, Frankfurt n. Menem, zm. 18 III 1980, m. Meksyk,
psycholog i filozof, współtwórca psychoanalizy społecznej.
ekon. zależność między nakładami czynników produkcji: pracy (L) i kapitału (K) a wielkością produkcji (Q), z reguły rozważana w odniesieniu do przedsiębiorstwa.
inflacja
[łac.],
ekon. wzrost przeciętnego poziomu cen.
ekon. kierunek myśli ekonomicznej powstały w latach 90. XIX w. w USA w opozycji do neoklasycznej szkoły w ekonomii; jego rozkwit przypadł na lata 20. XX w.
klientela
[łac.],
klientelizm:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia