Czechach

Encyklopedia PWN

Olza, czes. Olše,
rz. w Czechach i Polsce, prawy dopływ Odry, płynie z Beskidu Śląskiego przez Pogórze Śląskie do Kotliny Ostrawskiej, w woj. śląskim;
grupa ludów indoeur. zamieszkujących znaczne obszary środkowej i wschodniej Europy.
Praga, Praha Wymowa,
stolica Czech, m. wydzielone (na prawach kraju), nad Wełtawą, na wys. 180–370 m.
walki 1420–33 w Czechach między husytami (husytyzm) a Zygmuntem I Luksemburskim.
Złote, Góry, czes. Rychlebské hory Wymowa,
pasmo górskie w Sudetach Wschodnich, na granicy Polski i Czech, rozciągające się z północnego zachodu na południowy wschód od Przełęczy Kłodzkiej do Przełęczy Ramzowskiej (w Czechach), która oddziela G.Z. od Wysokiego Jesionika;
mieszkańcy Moraw, regionalna grupa czeska o silnym poczuciu odrębności i własnej tożsamości;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia