Czasu

Encyklopedia PWN

ogół zjawisk społ. określających w danym czasie i miejscu warunki twórczości lit. oraz sposoby obiegu, rozpowszechniania i odbioru dzieł lit.;
ogół zjawisk społ. określających w danym czasie i miejscu warunki twórczości, sposoby obiegu, rozpowszechniania i odbioru muzyki
kultura muzyczna Żydów.
teatr tworzony przez Żydów w języku hebrajskim i jidysz, jako forma kultury świeckiej.
w. gminna w woj. lubelskim, w pow. puławskim, na skraju Wysoczyzny Lubartowskiej;
żyto, Secale,
rodzaj z rodziny wiechlinowatych (traw);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia