Czas uniwersalny

Encyklopedia PWN

czas uniwersalny, fr. Temps Universal (TU),
czas oparty na uśrednionym w zakresie roku ruchu obrotowym Ziemi.
fiz. wielkość służąca do chronologicznego szeregowania zdarzeń.
przenośny instrument obserwacyjny do celów astr.-geodezyjnych: wyznaczania współrzędnych geogr., czasu i azymutu (na podstawie obserwacji gwiazd lub Słońca);
Międzynarodowe Biuro Czasu, fr. Bureau International de l’Heure (BIH),
biuro zał. 1913 (w obecnej formie organizacyjnej od 1919), z siedzibą w Paryżu;
ekon. systemy powiązań i zależności między różnego rodzaju instytucjami bankowymi, zwykle określone przez prawo bankowe w danym kraju, które ustala m.in. rolę banku centralnego, rodzaje banków, ich zakres działania oraz zadania nadzoru bankowego.
szczególny przypadek praw przyrody;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia