Czas efemeryd

Encyklopedia PWN

fiz. wielkość służąca do chronologicznego szeregowania zdarzeń.
efemerydy
[gr. ephḗmeros ‘żyjący tylko jeden dzień’, ‘dzienny’],
ekol. rośliny roczne (zwane terofitami), przeżywające niekorzystny dla życia okres w postaci nasion;
GPS, ang. Global Positioning System,
globalny system wyznaczania pozycji (lokalizacji) obiektów wykorzystujący sztuczne satelity Ziemi, przeznaczony do ciągłego, szybkiego i dokładnego wyznaczania trzech współrzędnych, określających pozycję anteny odbiornika osobistego albo zainstalowanego na obiekcie stałym lub ruchomym, znajdującym się na lądzie, wodzie lub w powietrzu.
Kepler Johannes Wymowa, ur. 27 XII 1571, Weil der Stadt (Wirtembergia), zm. 15 XI 1630, Ratyzbona,
niemiecki astronom i matematyk.
kąty określające położenie ciała niebieskiego na orbicie (rys);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia