Czas atomowy międzynarodowy

Encyklopedia PWN

czas atomowy międzynarodowy, fr. Temps Atomique International (TAI),
czas ustalany przez Sekcję Czasu Międzynarodowego Biura Miar na podstawie porównań wielu wzorców jednostki czasu (zegary atomowe i in.) rozmieszczonych w różnych miejscach kuli ziemskiej;
fiz. wielkość służąca do chronologicznego szeregowania zdarzeń.
zegar
[niem.],
przyrząd do wyznaczania czasu.
ekon. proces tworzenia i trwania powiązań i współzależności gospodarczej pomiędzy krajami.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia