Czarnobyl

Encyklopedia PWN

produkty rozszczepienia oraz naturalne nuklidy promieniotwórcze unoszone ruchem powietrza do różnych warstw atmosfery i opadające na ziemię pod wpływem różnych czynników;
niezależne ugrupowanie społ.-polit., utworzone IV 1985.
obecność substancji promieniotwórczych (radionuklidy) na powierzchni lub wewnątrz przedmiotów (organizmów żywych) w ilościach przekraczających poziom naturalny (we wszystkich materiałach, przedmiotach i organizmach żywych znajdują się śladowe ilości substancji promieniotwórczych pochodzenia naturalnego).
Szczerbak Jurij, ur. 12 X 1934, Kijów,
ukr. pisarz i działacz społ., z zawodu lekarz;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia