Częstochowy

Encyklopedia PWN

dziennik, wydawany od 1947 w Częstochowie;
miasto w województwie śląskim, na pograniczu Wyż. Wieluńskiej i Częstochowskiej oraz Obniżenia Górnej Warty, nad Wartą; pow. grodzki, siedziba pow. częstochowskiego.
kombinat metalurgiczny w Częstochowie, 1952–90 pod nazwą Huta im. Bolesława Bieruta;
okręg przemysłowy po obu stronach górnej Warty w rejonie Częstochowy i Zawiercia;
woj. w południowej Polsce;
powiat ziemski w północnej części woj. śląskiego, graniczy z woj. łódz. i świętokrz.;
paulini, Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika (ZP), Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae (OSPPE),
katol. zakon kanoników regularnych;
Kotela Czesław, ur. 22 X 1924, Częstochowa, zm. 30 IV 2015,
architekt, urbanista;
szlak turystyczny (pieszy i rowerowy) z Krakowa do Częstochowy przez Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, głównie w Ojcowskim Parku Narodowym i Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd;
dzielnica Częstochowy (woj. śląskie);
Adwentowicz Karol, ur. 19 X 1871, Wielogóra k. Radomia, zm. 19 VII 1958, Warszawa,
ojciec Lucjana, aktor i reżyser.
Biegański Władysław, ur. 28 IV 1857, Grabów k. Ostrzeszowa, zm. 29 I 1917, Częstochowa,
lekarz internista, logik i filozof;
Bośniacka Elżbieta (Eliza), z domu Rulikowska, primo voto Tuszowska, pseud. Julian Moers z Poradowa, ur. 1837, Rebedajłówka (Kijowszczyzna), zm. 22 VI 1904, San Giuliano (Włochy),
dramatopisarka, poetka;
Chabrowski Tadeusz, ur. 11 XI 1934, Złoty Potok k. Częstochowy, zm. 22 XII 2016, Nowy Jork,
poeta;
chloryty
[gr. chlōrítis (líthos) ‘zielony (kamień)’],
grupa minerałów — krzemiany i glinokrzemiany magnezu, żelaza i glinu, o ogólnym wzorze chem.: Y3[(OH)2|Z4O10] · Y3(OH)6, gdzie Y — zwykle Mg2+ (częściowo zastąpiony przez Fe2+, Fe3+, Cr3+, Ni2+, Mn2+), Z — Si4+ (bywa zastąpiony przez Al3+, Fe3+ lub Cr3+);
Ćwiakowski Aleksy, ur. 1885, Sygontka k. Częstochowy, zm. 4 VIII 1953, Londyn,
twórca i przywódca ruchu monarchistycznego w II RP;
dzielnica przem.-mieszkaniowa Częstochowy;
Goethe
[gọ̈:tə]
Johann Wolfgang Wymowa, ur. 28 VIII 1749, Frankfurt n. Menem, zm. 22 III 1832, Weimar,
najwybitniejszy przedstawiciel literatury niemieckiej, myśliciel, przyrodnik; uczony i mąż stanu.
Helwig, Hellwig, Zygmunt, ur. 25 III 1899, Kamień k. Częstochowy, zm. 24 IX 1958, Bydgoszcz,
ogrodnik architekt;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia