Cynk

Encyklopedia PWN

okręg przem. obejmujący południowo-wschodnią część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w rejonie Jaworzna, Trzebini i Oświęcimia
galman
[niem. < łac.],
pol. termin górniczy oznaczający mieszaninę mineralną składającą się gł. z węglanu cynku smitsonitu i krzemianu cynku hemimorfitu, stanowiącą ważną rudę cynku;
hemimorfit
[gr. hēmi ‘pół’, morphḗ ‘kształt’],
kalamin,
minerał, uwodniony krzemian cynku Zn4[(OH)2|Si2O7] · H2O;
minerał, zasadowy węglan cynku Zn5[(OH)3CO3]2,
mikroelementy
[gr.-łac.],
mikroskładniki, składniki śladowe,
fizjol. pierwiastki chem. występujące w organizmach zwierzęcych i roślinnych w bardzo małych ilościach (śladowych) i niezbędne do normalnego przebiegu różnych procesów biochem. w tkankach (należą do nutrientów);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia