Corazzi

Encyklopedia PWN

Corazzi
[korạcci]
Antonio Wymowa, ur. 17 XII 1792, Livorno, zm. 28 IV 1877, Florencja,
architekt włoski, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli późnego klasycyzmu europejskiego.
miasto wojewódzkie na pograniczu płaskowyżów Nałęczowskiego i Świdnickiego oraz Wyniosłości Giełczewskiej, przy ujściu Czechówki i Czerniejówki do Bystrzycy; powiat grodzki i siedziba powiatu lubelskiego (ziemskiego).
Baliński Stefan, ur. XII 1794, Jankowice, zm. 5 III 1872, Warszawa,
architekt;
Biegański Piotr, ur. 6 V 1905, Rosjeny (Kowieńskie), zm. 12 I 1986, Warszawa,
ojciec Krzysztofa, architekt, historyk architektury;
Gay Jan Jakub, ur. 29 XI 1801, Kamion lub 1 XII 1803, Warszawa, zm. 2 X 1849, Warszawa,
architekt;
miasto w województwie mazowieckim, powiat grodzki, na pograniczu Pojezierza Dobrzyńskiego i Kotliny Płockiej, nad Wisłą i jej prawym dopływem Brzeźnicą; siedziba pow. płockiego.
organ doradczy przy Wydziale Przemysłu Handlu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji w Królestwie Polskim, powołana 17 II 1817;
miasto w województwie mazowieckim, pow. grodzki, na równinach Radomskiej i Kozienickiej (północny skraj miasta), nad Mleczną (prawy dopływ Radomki); siedziba pow. radomskiego;
miasto w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim, w Kotlinie Warszawskiej, w północno-wschodniej części aglomeracji warszawskiej.
miasto w województwie mazowieckim, pow. grodzki, na Wysoczyźnie Siedleckiej, nad Muchawką (lewy dopływ Liwca); siedziba powiatusiedleckiego.
Teatr Wielki w Warszawie,
reprezentacyjna scena muz. (operowo-baletowa) w Warszawie,
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia