Cieśn Bassa

Encyklopedia PWN

najmniejszy stan Australii,
Wiktoria, Victoria,
stan w południowo-wschodniej części Australii;
Devonport
[dẹwənpo:rt],
miasto w Australii (stan Tasmania), u ujścia rzeki Mersey do Cieśn. Bassa;
Flindersa, Wyspa, Flinders Island,
wyspa w Australii, w Cieśn. Bassa, największa w grupie Furneaux;
Furneaux
[fə̣:ru],
Furneaux Group,
grupa ok. 50 wysp i skał w Cieśn. Bassa, w Australii, w stanie Tasmania;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia