Ciąża wysokiego ryzyka i dziecko ryzyka

Encyklopedia PWN

w demografii działalność zmierzająca do realizacji pożądanej przez potencjalnych rodziców liczby potomstwa i pożądanego kalendarza urodzeń.
fizjologiczny akt urodzenia dziecka i tkanek popłodu, stanowiący naturalne zakończenie ciąży i rozpoczęcie połogu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia