Choroby zwyrodnieniowe

Encyklopedia PWN

med. przewlekła choroba stawów;
reumatyczne choroby, dawniej zw. gośćcem lub reumatyzmem,
grupa różnych chorób obejmujących wszystkie nieurazowe schorzenia narządów ruchu, którym towarzyszą bóle, a często także ograniczony zakres możliwości ruchowych;
czynnościowe i org. schorzenia układu nerwowego (ośrodkowego i obwodowego); działem medycyny zajmującym się ch.n. oraz nauką o tych chorobach jest neurologia;
schorzenie zwyrodnieniowe dotyczące niektórych struktur mózgu, tzw. układu pozapiramidowego, biorących udział w czynnościach ruchowych;
Alzheimera choroba
[ch. alc-haimera],
choroba zwyrodnieniowa układu nerwowego o nieznanej dotąd przyczynie, prowadząca do postępującego i rozległego uszkodzenia (zaniku) mózgu o charakterystycznym obrazie neuropatologicznym;
AIDS Wymowa, zespół nabytego upośledzenia odporności, ang. Acquired Immune Deficiency Syndrome,
zespół chorobowy będący wynikiem zakażenia wirusem HIV.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia