Chemoterapia

Encyklopedia PWN

roln. zapobieganie chorobom roślin lub ich leczenie przez wprowadzenie do tkanek roślin substancji uodparniających (immunizatorów) lub substancji niszczących czynnik chorobotwórczy.
chemo-
[gr. chēmeía ‘magia’],
pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z chemią, np. chemoreceptory, chemoterapia.
Domagk
[dọ:mak]
Gerhard Wymowa, ur. 30 X 1895, Lagow (Brandenburgia), zm. 24 IV 1964, Burgberg,
niem. patolog, bakteriolog i farmakolog;
ziarnica złośliwa, choroba Hodgkina,
przewlekła choroba nowotworowa układu chłonnego;

Słownik języka polskiego PWN

chemoterapia
1. «leczenie za pomocą preparatów chemicznych niszczących wybiórczo drobnoustroje chorobotwórcze lub hamujących rozwój komórek nowotworowych»
2. «zapobieganie chorobom roślin albo ich zwalczanie»

• chemoterapeutyczny
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia