Chełm

Encyklopedia PWN

miasto w województwie lubelskim, pow. grodzki, na Polesiu Wołyńskim, na południowo-wschodnim skraju Pogórów Chełmskich, nad Uherką (lewy dopływ Bugu); siedziba pow. chełmskiego.
zachodnia część garbu triasowego na Wyż. Śląskiej, oddzielona od Garbu Tarnogórskiego wyraźnym obniżeniem pod Pyskowicami;
woj. we wschodniej części Polski; na wschodzie graniczy z Białorusią i Ukrainą, na południu z woj. podkarpackim, na południowym zachodzie ze świętokrzyskim, na północnym zachodzie i północy z mazowieckim i podlaskim;
Chróścikowski Samuel, ur. 10 I 1730, Piaski k. Chełma, zm. 16 X 1799, Chełm,
pijar;
Filewicz, Filejewicz, Filimowicz, Michał, data ur. nieznana, zm. 1804, Chełm,
rzeźbiarz;
czasopismo lit., zał. przez K.A. Jaworskiego (redaktor) i Z. Waśniewskiego, wyd. jako miesięcznik 1933–39 (Chełm) i 1945–49 (Chełm–Lublin);
pow. ziemski we wschodniej części woj. lubel., przy granicy z Ukrainą;
Chomętowski, Chomentowski, Michał, data ur. nieznana, zm. 8 VI 1794, k. Chełma,
pułkownik w powstaniu kościuszkowskim 1794;
tymczasowy organ władzy, pełniący funkcję rządu na wyzwolonych spod okupacji niemieckiej ziemiach polskich, powołany 20 VII 1944 w Moskwie;
kolonia w woj. lubelskim, w pow. chełmskim (gmina Chełm), na obszarze Pagórów Chełmskich.
m. powiatowe w województwie lubelskim, na obszarze Garbu Włodawskiego, nad Bugiem, u ujścia Włodawki, przy granicy z Białorusią, w pobliżu granicy z Ukrainą, w sąsiedztwie Sobiborskiego Parku Krajobrazowego.
kryptonim akcji uśmiercania psychicznie chorych i kalek w III Rzeszy;
Bodzęta, Bodzanta, ur. ok. 1320, Szeligi k. Opatowa, zm. 26 XII 1388, Chełm k. Uniejowa,
arcybiskup gnieźnieński;
Bohusz-Szyszko Zygmunt Piotr, ur. 19 I 1893, Chełm, zm. 20 VI 1982, Londyn,
generał;
środkowa część zachodniego skraju Polesia Wołyńskiego;
Daniel Halicki, ur. ok. 1201, zm. 1264,
książę wołyński i halicki oraz od 1254 król halicki, syn księcia Romana Halickiego;
Dobrogost z Nowego Dworu, z rodu Nałęczów, data ur. nieznana, zm. 14 IX 1401, Chełm k. Uniejowa,
arcybiskup gnieźnieński;
Dzięcielski Marceli, właśc. Józef M. Dzięcielski, ur. 2 IV 1768, Tchórzew k. Węgrowa, zm. 14 II 1839, Kumów k. Chełma (Lubelskie),
biskup lubelski;
eutanazja
[gr., ‘dobra śmierć’],
powodowane współczuciem pozbawienie życia nieuleczalnie chorego człowieka na jego żądanie (pojęcie stworzone przez F. Bacona).
Fontana Paweł Antoni, ur. 1696, Castello, zm. 17 III 1765, Zasław (Wołyń),
architekt, pochodzenia włoskiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia