Charakterystyk��

Encyklopedia PWN

mat. wspólne określenie wielu charakterystyk (liczbowych, wektorowych, tensorowych itp.) opisujących własności obiektów rozważanych w geometrii różniczkowej;
lampa elektronowa przeznaczona do przetwarzania sygnałów świetlnych na sygnały elektr., której działanie opiera się na wykorzystaniu zewn. zjawiska fotoelektrycznego (emisja elektronów).
demogr. ogół mieszkańców określonego terytorium, np. państwa, lub wszystkich krajów świata; podstawowa kategoria demografii.
obłoki gazu i pyłu międzygwiazdowego lub bardzo rozległe otoczki gwiazd;
mikrofon
[gr.],
przetwornik elektroakustyczny przeznaczony do przetwarzania sygnałów akustycznych (np. dźwięków mowy, muzyki) na sygnały elektryczne;
Monteverdi Claudio, ur. przed 15 V 1567 (data chrztu), Cremona, zm. 29 XI 1643, Wenecja,
kompozytor włoski.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia