Charakterystyką

Encyklopedia PWN

charakterystyka
[gr. charaktēristikós ‘odróżniający’],
fiz., techn. zależność między wielkościami fiz. charakteryzująca wybrane właściwości badanego układu, urządzenia, elementu;
charakterystyka
[gr. charaktēristikós ‘odróżniający’],
lit. opis, analiza i interpretacja wyglądu zewn. postaci oraz jej właściwości psychicznych i postawy moralno-światopoglądowej;
charakterystyka
[gr. charaktēristikós ‘odróżniający’],
log. wskazanie zbioru własności określonego przedmiotu;
mat. najmniejsza liczba naturalna n taka, że suma n jedynek z danego ciała równa się zeru, a jeżeli takiej liczby nie ma, to ch.c. jest z definicji równa 0;
charakterystyka Eulera–Poincarégo
[oilera puękarego ch.],
mat. jeden z niezmienników topologicznych (→ Eulera twierdzenie o wielościanach).

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia