Cesarstwa Łac

Encyklopedia PWN

Trapezuntu, cesarstwo, cesarstwo Trebizondy,
państwo bizant. utworzone IV 1204 przez Aleksego I i Dawida Komnenów, wnuków ces. Andronika I Komnena, ces. bizant. i przy pomocy gruzińskiej królowej Tamary, po zał. Cesarstwa Łac.;
państwo istniejące 1204–61, utworzone w wyniku zdobycia 12 IV 1204 Konstantynopola przez krzyżowców podczas IV wyprawy krzyżowej (krucjaty);
władca cesarstwa, tytuł monarszy wywodzący się od jednego z członów imienia Gajusza Juliusza Cezara (Cezar);
krucjaty
[łac. crux ‘krzyż’],
wyprawy krzyżowe,
zbrojne wyprawy podejmowane w XI–XIII w. dla odzyskania Grobu Chrystusa w Jerozolimie z rąk muzułmanów lub dla jego obrony, organizowane (przynajmniej formalnie) przez papiestwo jako przedsięwzięcia całego zachodniego chrześcijaństwa.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia