Cedron

Encyklopedia PWN

Cedron, Kidron,
bibl. nazwa niewielkiego, okresowego strumienia płynącego w dolinie o tej samej nazwie, położonej między wzgórzem świątynnym w Jerozolimie a Górą Oliwną;
Skawinka, Skawina,
rz., prawy dopływ Wisły, w woj. małopol.;
w. w województwie małopol. (pow. wadowicki, gmina Kalwaria Zebrzydowska), nad Cedronem (lewy dopływ Skawinki);
Dolina Jozafata, Dolina Joszafat,
w bibl. Księdze Joela nazwa miejsca Sądu Ostatecznego;
wzgórze leżące ok. 1 km na wschód od wzgórza świątynnego w Jerozolimie, po drugiej stronie doliny Cedronu, o zboczach porośniętych drzewami oliwnymi;
miasto w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim, na północnym skraju Beskidu Makowskiego, nad rz. Cedron (dorzecze Wisły).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia