Całka nieoznaczona

Encyklopedia PWN

mat. jedno z podstawowych pojęć matematyki, wprowadzone niezależnie przez I. Newtona i G.W. Leibniza pod koniec XVII w. jako nowe narzędzie rachunkowe;
mat. postępowanie prowadzące do obliczenia całki;
kwadratura
[łac.],
mat. wyznaczanie pól figur geom. i stąd, przez analogię, nazwa obliczania całek pojedynczych (nieoznaczonych lub oznaczonych w zmiennych granicach), rozszerzana niekiedy na obliczanie całek podwójnych, potrójnych itd.;
mat. sposób znajdowania konkretnych rozwiązań (całkowania) równań różniczkowych: (a) zwyczajnych i (b) cząstkowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia