CHINY

Encyklopedia PWN

typ gleb w obrębie wilgotnej strefy zwrotnikowej;
ruch chłopski w Chinach na przełomie III i II w. p.n.e.; przyczynił się do upadku dynastii Wschodniej Han.
ekon. trwały strukturalny deficyt żywnościowy w gospodarce;
żywność modyfikowana, żywność transgeniczna,
żywność wyprodukowana z roślin lub zwierząt (albo przy ich użyciu), które zostały wcześniej ulepszone za pomocą technik inżynierii genetycznej (transgeniczne organizmy, inżynieria genetyczna).
Bucov
[bụkow]
Emilian, ur. 28 VII 1909, Nowaja Kilija (Besarabia), zm. 17 X 1984, Kiszyniów,
poeta mołdawski;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia