CHICAGO

Encyklopedia PWN

Chicago
[szıkạ:gou] Wymowa,
m. w USA, w północno-wschodniej części stanu Illinois, przy ujściu rz.: Chicago i Calumet do jez. Michigan.
Chicago Bulls
[szıkạ:gou b.],
amerykański klub koszykówki zawodowej NBA;
Chicago Board of Trade
[szıkạ:gou bo:rd əw treıd]
(CBOT),
amerykańska najstarsza giełda kontraktów terminowych, założona 1848, z siedzibą w Chicago;
Chicago Board Options Exchange
[szıkạ:gou bo:rd opsznz ıksczẹındż]
(CBOE),
amerykańska giełda opcji, największa na świecie, założona 1973, z siedzibą w Chicago;
Chicago
[szıkạ:gou]
Judy, właśc. J. Cohen, ur. 20 VII 1939, Chicago,
artystka amer., tworząca instalacje i performance;
Chicago Mercantile Exchange
[szıkạ:gou mə̣:rkəntaıl ıksczẹındż],
amerykańska giełda instrumentów pochodnych, założona 1919, następczyni utworzonej 1874 Chicago Produce Exchange,
kierunek jazzu tradycyjnego, ukształtowany 1920–30 w Chicago;
„Chicago Tribune”
[szıkạ:gou trı̣bju:n],
amerykański dziennik poranny, wyd. od 1847 w Chicago;
uniwersytet w Chicago, University of Chicago Wymowa,
jeden z najwyżej cenionych prywatnych uniwersytetów w USA.
informacyjno-społ. tygodnik polonijny, wyd. 1873–1917 w Chicago;
East Chicago
[i:st szıkạ:gou],
miasto w USA (stan Indiana), nad jeziorem Michigan, w obszarze metropolitalnym Chicago;
Fermi Enrico, ur. 29 IX 1901, Rzym, zm. 28 XI 1954, Chicago,
fizyk teoretyk amerykański, pochodzenia włoskiego, jeden z twórców podstaw energetyki jądrowej.
Mies van der Rohe
[mi:s fan dr ro:ə]
Ludwig Wymowa, ur. 27 III 1886, Akwizgran, zm. 17 VIII 1969, Chicago,
architekt amerykański, pochodzenia niemieckiego; przedstawiciel stylu międzynarodowego w architekturze.
Eliade Mircea Wymowa, ur. 9 III 1907, Bukareszt, zm. 22 IV 1986, Chicago,
rumuński filozof, pisarz, jeden z najwybitniejszych religioznawców okresu powojennego.
Illinois
[ılənọı] Wymowa,
stan w środkowowschodniej części USA, na obszarze Nizin Wewnętrznych;
Mead
[mi:d]
George Herbert Wymowa, ur. 27 II 1863, South Hadley, zm. 26 IV 1931, Chicago,
amerykański filozof i psycholog społeczny.
Samolińska Teofila, ur. 1848, Wielkopolska, zm. 1 XII 1913, Chicago,
działaczka polonijna w Stanach Zjedn., pisarka, dziennikarka;
Bloomfield
[blụ:mfi:ld]
Leonard, ur. 1 IV 1887, Chicago, zm. 18 IV 1949, New Haven,
amerykański językoznawca, germanista; wybitny badacz języków Indian amerykańskich;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia