Bychawa

Encyklopedia PWN

miasto w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, na Wyniosłości Giełczewskiej, nad Kosarzewką (prawy dopływ Bystrzycy) i jej dopływem Gałęzówką.
pow. ziemski w środkowej części woj. lubel., wokół Lublina;
Gadzalanka-Bojarowa Anna, ur. 18 V 1907, Wola Gałęzowska k. Bychawy (woj. lubelskie), zm. 1995, tamże,
nauczycielka, działaczka ludowa;
Hejno Wiesław, ur. 10 II 1936, Bychawa k. Lublina,
aktor i reżyser teatru lalek;
innowiercze szkoły, różnowiercze szkoły,
w Polsce w XVI–XVIII w. szkoły zakładane przez wyznaniowe gminy luterańskie, kalwińskie, braci pol. (zw. arianami) i braci czeskich, a także przez rady miejskie (gł. 1535–1660)
Lipa Jerzy Józefat, ur. 14 XI 1932, Bychawa,
entomolog, specjalista ochrony roślin;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia