Busko Zdrój

Encyklopedia PWN

m. powiatowe w województwie świętokrzyskim, na pograniczu Niecki Soleckiej i Garbu Pińczowskiego,
zabiegi fizykoterapeutyczne stanowiące podstawę balneoterapii;
miejscowość lub obszar o korzystnym i leczniczo oddziałującym klimacie, mające bogate zasoby naturalnych tworzyw leczn., wód mineralnych, peloidów i odpowiednie zakłady leczn., sanatoria, zakłady kąpielowe i fizykalne, pijalnie.
pow. ziemski w południowej części woj. świętokrz.;
jaskinia na obszarze Niecki Soleckiej, w wąwozie koło wsi Skorocice, w obrębie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, ok. 7 km na południowy zachód od Buska Zdroju;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia