Busko Zdrój

Encyklopedia PWN

m. powiatowe w województwie świętokrzyskim, na pograniczu Niecki Soleckiej i Garbu Pińczowskiego,
zabiegi fizykoterapeutyczne stanowiące podstawę balneoterapii;
miejscowość lub obszar o korzystnym i leczniczo oddziałującym klimacie, mające bogate zasoby naturalnych tworzyw leczn., wód mineralnych, peloidów i odpowiednie zakłady leczn., sanatoria, zakłady kąpielowe i fizykalne, pijalnie.
pow. ziemski w południowej części woj. świętokrz.;
jaskinia na obszarze Niecki Soleckiej, w wąwozie koło wsi Skorocice, w obrębie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, ok. 7 km na południowy zachód od Buska Zdroju;
Dobiecki Wojciech Józef, ur. 17 IV 1780, Chełmce k. Kielc, zm. 1862, Pęczelice k. Buska Zdroju,
pułkownik, pamiętnikarz, paź Stanisława Augusta Poniatowskiego;
Jamroz Krystyna, ur. 29 VIII 1923, Busko Zdrój, zm. 9 VII 1986, Warszawa,
śpiewaczka (sopran dram.);
kras, krasowienie, procesy krasowe,
procesy rozpuszczania skał (wapieni, dolomitów, gipsów, soli kamiennej) przez wody powierzchniowe i podziemne, prowadzące do rozwoju podziemnej cyrkulacji wód i powstania charakterystycznych form powierzchni Ziemi, zwanych formami krasowymi.
najbardziej rozpowszechniony minerał ilasty, uwodniony krzemian glinu, o skomplikowanym składzie chem., zawiera sód, magnez, często żelazo;
region w północnej części Niecki Nidziańskiej;
Radwański Andrzej, ur. 20 XI 1711, Biała k. Buska Zdroju, zm. 11 IX 1762, Kraków,
ojciec Feliksa starszego, malarz;
jaskinia na terenie Garbu Pińczowskiego, we w. Bronina, na wschód od Buska Zdroju, w obrębie Szanieckiego Parku Krajobrazowego;
południowo-wschodnia część Niecki Nidziańskiej, między Dol. Nidy a Garbem Pińczowskim;
Stara, Jaskinia, Jaskinia Partyzantów,
jaskinia krasowa na Niecce Nidziańskiej, ok. 6 km na południowy zachód od centrum Buska Zdroju;
w. w woj. świętokrz. (pow. buski, gmina Busko Zdrój);
woj. w południowej części Polski; graniczy z woj.: mazowieckim (na północy), lubelskim (na wschodzie), podkarpackim (na południowym wschodzie), małopol. (na południu), śląskim (na zachodzie) i łódzkim (na północnym zachodzie);
wieś w woj. świętokrzyskim (powiat buski, gmina Busko Zdrój), na obszarze Garbu Pińczowskiego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia