Budownictwo drewniane w Polsce

Encyklopedia PWN

w. gminna w woj. lubelskim, w pow. puławskim, na północnym skraju Małopolskiego Przełomu Wisły, na l. brzegu Wisły;
karczma, austeria, oberża, zajazd, gospoda, gościniec,
budynek miejski lub wiejski służący jako miejsce spotkań i wyszynku, a także (nie zawsze) jako dom zajezdny dla podróżnych, zwłaszcza przy ważniejszych drogach i miastach.
Krynica-Zdrój, do 2002 Krynica,
miasto w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, na pograniczu Beskidu Sądeckiego i Beskidu Niskiego, nad Kryniczanką oraz jej dopływami Palenicą i Czarnym Potokiem, w Popradzkim Parku Krajobrazowym.
Krassowski Czesław Witold, ur. 25 III 1917, Warszawa, zm. 8 V 1985, tamże,
architekt, historyk architektury;
m. powiatowe w woj. podkarpackim, na pograniczu Pogórza Bukowskiego i G. Sanocko-Turczańskich, nad Sanem.
małżeństwo architektów:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia